Játékszabályzat

 1. A játékszabályzatban foglaltak szerint a Játékra történő regisztrációval a résztvevők a jelen játékszabályzatot elfogadják, és a szerint járnak el.
 2. A nyeremenyjatek.virtuarium.hu üzemeletetője a Virtuarium Informatikai Kft (továbbiakban: üzemeltető). Az üzemeltető kizárólag a játékok internetes megjelenítését, és lebonyolításának technikai hátterét biztosítja.
  Az üzemeltető a nyeremények átadásáért felelősséget nem vállal, az kizárólag a nyereményfelajánló kötelessége és felelőssége.
 3. A nyeremenyjatek.virtuarium.hu oldalon meghirdetett játékokon való részvétel ingyenes.
 4. A regisztráció egyben a nyeremenyjatek.virtuarium.hu hírlevelére történő feliratkozást is magában foglalja.
 5. Egyazon játékban különböző e-mail címmel, de azonos névvel és lakcímmel beérkező pályázatokat töröljük.
 6. Kizárólag a játékos regisztrációjához tartozó teljes névre (vezetéknév és keresztnév) és címre érvényes a nyeremény.
 7. A nyeremények készpénzre nem válthatók át.
  Az üzemeltető a nyereményjátékkal és annak szabályaival kapcsolatosan levelezést nem folytat, jogi út kizárva.
  A nyeremény átvétele után az azzal kapcsolatban felmerülő esetleges kifogásokért Az üzemeltető felelősséget nem vállal.
 8. Valótlan adatok közlése a játékos kizárását vonja maga után.
 9. A sorsolás
  Amennyiben a regisztráció során megadott adatok hiányosak Az üzemeltető jogosult a regisztrált személyt kizárni a sorsolásból. Érvénytelen regisztrált kisorsolása esetén Az üzemeltető másik nyertest sorsol.
  A sorsolás eredményéről a sorsolást követő legkésőbb 6 napon belül e-mailben és a weboldalon tájékoztatjuk a nyerteseket.
 10. Amennyiben a nyertes 60 napon belül nem veszi át a nyereményét, nyereményigénye elévül.
 11. A nyertesek hozzájárulnak nevük és e-mail címük közléséhez.
 12. Ha a Játékos a 18. életévét még nem töltötte be és/vagy korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a nyeremény átvételére és igénybevételére, valamint a jelen játékszabályzat szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásra csak a törvényes képviselőjével vagy gondnokával együtt - elvált szülők esetén a szülői felügyeletet gyakorló szülővel együtt jogosult. 14 év alatti, illetve cselekvőképtelen nyertes esetén a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére, illetve a jelen játékszabályzat szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásra kizárólag a nyertes törvényes képviselője vagy gondnoka jogosult.
 13. A nyereményjáték lezárása után automatikusan, adatbázisból a nyereményfelajánló cégnek az alábbi adatokat adjuk meg: a játékban résztvett játékosok neve, e-mail címe és a postacíme. A játékban résztvevők ezen részvételi szabályzat elfogadásával hozzájárulnak, hogy a nyereményfelajánló cég részükre marketingtartalmú e-mail üzeneteket, vagy postai leveleket küldjön. A nyereményfelajánló cég a játékos adatait harmadik félnek nem adhatja ki. Ezen hozzájárulás visszavonásáról a játékot követően a játékosnak külön kell rendelkeznie a nyereményt felajánló cég felé.
 14. A játékban résztvevők részvételükkel automatikusan elfogadják ezen részvételi szabályzatot.
 15. A nyereményjátékokban Az üzemeltető és a nyereményeket felajánló cég munkatársai nem vehetnek részt.
Niquistcorp - responzív weblapoldal készítés, keresőoptimalizálás, linképítő csomagok